Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα μα το  Ν.2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την  Κ.Υ.Α ΖΙ-891/2013). Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνεται πάντα με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή .


Με εκτίμηση,

Τμήμα Ηλεκτρονικού Εμπορίου